BERGSLAGSTÅGET AB

 

Resevillkor BT Buss (Bergslagståget AB)
 

Senast uppdaterad: 2023-10-29

Biljetter
Biljett måste alltid köpas före avresa. Du bokar på sj.se eller på bus4you.se och liknande webplatser som säljer resplusbiljetter, på resebyråer, i SJ:s biljettautomater samt hos Pressbyrån/7-eleven. Biljett kan även köpas via telefon hos SJ 0771-757575 samt hos Vy (fd Nettbuss)  0771-151515. Det går även att köpa biljett hos BT Buss direkt på tel 0702-562840 öppet måndag-fredag och söndag 13-17, övrig tid, eller vid ej svar, via mail karlstad@biljettbutiken.com; betalning via Swish
123 013 52 51.

Det går inte att köpa biljett ombord.

Om du köper biljetten över disk eller via telefon tillkommer en administrativ avgift. Vid köp hos BT Buss direkt tillkommer ingen avgift. Alla som bokat en biljett för en specifik avgång hos oss är garanterad en sittplats i bussen.

Kontroll av biljett
Om rabatt ska erhållas måste detta styrkas innan biljettköp och vid biljettkontroll. Det åligger resenären att kontrollera att uppgifterna på biljetten stämmer överens med den sträcka, tid och datum som beställts. Vi tar ut en kontrollavgift på 1200 kronor av den resenär som reser utan giltig resehandling, eller som reser på ett rabatterat pris han/hon inte är berättigad till.

Rabatterad resa
Samtliga resenärer måste ha ett giltigt färdbevis. Det ska visas vid ombordstigning och behållas under hela resan. Vid köp av rabatterad resa ska ålder kunna styrkas med giltig legitimation, och studier ska kunna styrkas med giltigt studentkort tillsammans med legitimation. Detta ska kunna styrkas under hela resan.

Våra biljettkategorier indelas enligt följande; Barn 0-6 år, Barn 7-15 år, Ungdom 16-25 år, Student, Vuxen 26-64 år, Senior 65 år+

Barn ombord
Samtliga barn som reser med BT Buss måste ha en egen biljett. Barnet får därmed ett eget säte. 

Tillgänglighet för funktionshindrade
Har du ett funktionshinder och planerar att resa med oss? Vänligen kontakta oss via mail på karlstad@biljettbutiken.com så försöker vi hjälpa dig på bästa sätt.

Avresa/Hållplatser

Det är resenärens eget ansvar att ta reda på vilken tid och vilken hållplats bussen avgår ifrån. Samtliga passagerare bör vara på plats minst 5 min före avgång för att hinna packa in bagage, samt erhålla den garanterade platsen ombord. På- och avstigning på andra platser än de hållplatser som anges i vår tidtabell och som resan är bokad för, är inte tillåten.

Bytesresa
Om du köpt en resa med en eller flera delsträckor får du ett, eller flera olika, bokningsnummer för hela resan. Vi ansvarar endast för anslutningar när resa bokas vid ett och samma tillfälle som en bytesresa. Anslutning med annan trafikaktör biljetterad separat oavsett trafikslag ingår inte i vårt ansvar.

Trivsel ombord
Kall mat/fika och dryck får förtäras på bussen, men visa vänligen hänsyn till dina medresenärer och lämna platsen i trivsamt skick. Varm mat är inte tillåtet att medföra eller förtära ombord. Förtäring av nötter bör undvikas då det kan finnas resenärer som är allergiska.
Mobiltelefon, bärbar dator och annan elektronisk utrustning får användas ombord, men hänsyn måste visas till övriga resenärer.
Rökning är inte tillåten ombord och förbudet gäller även på toaletten. Rökförbud innefattar även e-cigaretter. Alkohol får inte förtäras på bussen.
Vi förbehåller oss rätten att avvisa resenärer som är alkohol- eller drogpåverkade, eller på annat sätt stör den allmänna ordningen.

WiFi
WiFi finns tillgängligt på de flesta av BT Buss avgångar. Vid vissa tillfällen används det inhyrda bussar som saknar WiFi. Vid val av avgång visas vilket varumärke som kör, samt vilka faciliteter som finns ombord. Vid avsaknad av internet visas ingen symbol för WiFi vid bokningen.

Toalett
Toalett finns ombord på samtliga bussar. För bussar som enbart går inom sträckan Skövde-Kristinehamn/Karlstad eller omvänt kan - i kombination med liten efterfrågan - ett mindre fordon (20 pl) användas. Detta fordon har ej toalett.

Avbokningsskydd och avbokning
Biljett kan köpas med eller utan avbokningsskydd. Biljett med avbokningsskydd kan avbokas fram till två timmar före avgångstiden. Om man inte valt att köpa avbokningsskydd går biljetten inte att boka av. Det är endast möjligt att köpa avbokningsskydd i samband med att biljetten köps. En biljett som saknar avbokningsskydd kan inte heller bokas om.
Om man har en biljett (med avbokningsskydd) för flera resenärer på samma bokningsnummer och vill avboka en av resenärerna måste hela biljetten bokas av.
Biljett köpt via en återförsäljare kan endast avbokas hos en återförsäljare. Biljett köpt via internet kan endast avbokas via den webbsida där biljetten köpts. Biljett köpt via telefon kan endast avbokas via telefon.
Observera att avbokningsskyddet inte återbetalas vid en avbokning. Vid köp av biljett via annan kanal än bus4you.se går det inte att köpa ett motsvarande avbokningsskydd.

Ångerrätt
Enligt konsumentköplagen innefattas inte bussbiljetter i rätten att ångra ett köp.

Bagage
Max en normalstor resväska eller motsvarande samt ett handbagage per betalande resenär får medtagas på bussen. Den totala bagagevikten får vara max 25 kg. Handbagagets mått får inte överstiga 40x30x20cm. Handbagage får inte störa andras utrymme eller hindra passage i bussen utan ska placeras under framförvarande säte.

Den resenär som vill medföra ytterligare ett normalstort bagage skall i samband med biljettköp välja extra bagage som tilläggsprodukt. Vikten för extra bagage får inte överstiga 25 kg. Extra bagage kan endast bokas via bus4you.se

Den resenär som vill ta med ett par skidor/en snowboard, en golfbag eller ett musikinstrument ska i samband med biljettköp välja specialbagage som tilläggsprodukt. Vikten för specialbagaget får inte överstiga 20 kg. Specialbagage kan endast bokas via bus4you.se

Barnvagn, rullator eller rullstol får medtagas utan kostnad och ska placeras i bagageutrymmet. Samma regler som för bagage/extra bagage/specialbagage gäller även för denna typ av bagage.

Resenären ansvarar själv för sitt bagage/handbagage/extra bagage/specialbagage och hanteringen av det. Samtligt bagage som placeras i bagageutrymmet ska vara märkt med namn, adress och telefonnummer. Värdeföremål eller kontanter får inte förvaras i bussens bagageutrymme. Maximalt värde på samtligt medfört bagage får inte överstiga 15% av ett basbelopp. Vid tillfälle av skadat eller förlorat bagage skall föraren kontaktas omedelbart. Vid kvarglömt bagage, skicka en utförlig beskrivning med e-post till karlstad@biljettbutiken.com. Upphittat bagage återfås mot en administrativ avgift på 100 kr + ev. kostnad för frakt.

Gods
Gods transporteras inte med våra bussar. Undantag kan göras, ställ fråga till karlstad@biljettbutiken.com.   Endast på förhand avtalat gods transporteras.

Cyklar
Cyklar får ej medtagas eller transporteras på våra bussar. Undantag kan göras, ställ fråga till karlstad@biljettbutiken.com. Endast på förhand avtalad frakt av cykel kan genomföras.

Sällskapsdjur
Mindre sällskapsdjur får tas med på bussen. De skall resa i bur som inte är större än att den kan få plats på ett säte. Observera att ett sällskapsdjur reser på ungdomsbiljett. Ledarhund får medtagas kostnadsfritt.

Restidsgaranti
I det fall en försening uppstår baseras kompensation på förseningstiden, orsak till förseningen samt resans längd. Observera att resans längd är hela den berörda turens sträckning i vår egen trafik. För resplusbiljetter (t ex buss-tåg) finns ingen gemensam restidsgaranti för hela resan om en delsträcka sker med buss. (Gemensam restidsgaranti gäller endast för tågresa med två eller flera tågoperatörer.)

Försening vid resor på linjer över 150 km (alla avgångar Karlstad-Nässjö och Karlstad-Skövde):
I de fall vi är ansvariga för försening som uppgår till över 60 min ersätts du som resenär med (1) fri enkelresa motsvarande den resa som var gällande vid förseningstillfället. Ersättningen betalas ut i form av ett tillgodohavande hos oss. Observera att ersättning ej utgår vid 60 min försening som orsakats av externa trafikstörningar såsom väder eller andra orsaker som är utanför vår kontroll.

Om förseningen vi är orsak till uppgår till över 120 minuter återbetalas biljettpriset kontant. Alternativt har du som resenär valmöjlighet att istället få (2) fria enkelresor i form av tillgodohavande hos oss, motsvarande den resa som var gällande vid förseningstillfället.

Försening vid resor på linjer kortare än 150 km (F n är alla våra turer längre än 150 km.)
Från och med den 1 april 2016 gäller särskilda resevillkor för linjer som är kortare än 15 mil. Dessa resevillkor säger att du som resenär har rätt till prisavdrag enligt följande: 
 
50% av biljettpriset i de fall förseningen uppgår till mer än 20 min
75% av biljettpriset i de fall förseningen uppgår till mer än 40 min
100% av biljettpriset i de fall förseningen är över 60 min
 
Du som resenär har rätt till ersättning ifall turen förväntas bli mer än 20 minuter sen för skäliga kostnader, upp till 1/40 av prisbasbeloppet, ifall du istället väljer att ta taxi eller egen bil. Om du som resenär inte begär ersättning för transport med annat fordon får du istället prisavdrag enligt ovan, om resan faktiskt blir försenad till slutdestinationen.


Försening på grund av extern trafikstörning, inställd eller överbokad resa
Om din bussresa försenas med minst 120 minuter, ställs in eller är överbokad kan du som resenär alltid välja mellan att;
- Genomföra resan så snart det är möjligt med den försenade bussen
- Omboka till resa med en annan buss (av jämförbara villkor enligt transportavtalet). Du som resenär behöver sedan vända dig till oss (karlstad@biljettbutiken.com) för att mot uppvisande av kvitto/bussbiljett erhålla ersättning för den nya bussbiljetten eller få ersättning för förseningen (i enlighet med vår gällande restidsgaranti)
- Avstå att resa och få biljettpriset återbetalt

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej.
Eventuella utlägg för taxiresor ersätts inte.

Vid resa över tre timmar
Om din resa blir inställd eller försenad med 90 minuter eller mer från din hållplats erbjuder vi ersättning för mat och förfriskningar som motsvarar 25% av biljettpriset. Ersättningen betalas ut till dig mot uppvisande av kvitto som skickas per mail till karlstad@biljettbutiken.com


Reklamationer
Reklamationer skall framföras skriftligen, senast tre (3) månader efter avslutad resa. Reklamationer skickas via e-post till: karlstad@biljettbutiken.com

Reklamationen ska innehålla en kortfattad redogörelse samt bokningsnummer från den aktuella resan. Samtliga inkomna brev besvaras inom tio arbetsdagar.

 

 

 

 

 


STARTSIDAN
 

E-post: karlstad@biljettbutiken.com

-